Raritetssidan – Fredrik – ½ Daler sm 1748 – Huså

Tingström redovisar inte plåtar från Huså i privat ägo.

ex 1.

kvalitet 01

Mynthuset auktion oktober 1988 –>?

(Mynthusets foto)

ex 2.

Kvalitet 1+/01

MISAB 13 (2015) –>?

(Foto MISAB 13)

ex 3.

kvalitet 1+ “plantsfel”

Ahlström 42 (1990) –>?–> Ahlström/Höiland 1 (2005) –> MISAB 29 (2018) –>?

(Foto MISAB 29)

ex 4.

kvalitet 1+

Ahlström 67 (2003) –>?

(Foto Ahlström 67)

ex 5.

kvalitet 1+

Ahlström 68 (2003) –> Hans Hirsch –>?–> MISAB 12 (2014) –> Gunnar J:s samling

(Foto Ahlström 68)

ex 6.

kvalitet 1+

Ahlström 71 (2004) –>?

(Foto Ahlström 71)

ex 7.

kvalitet 1+

Ahlström/Höiland 2 (2006) –>?

(Höilands foto)

ex 8.

kvalitet 1+

Stanley Aberdeen collection –> Stack’s, Bowers & Ponterio auktion 10/1 2015 –>?

(Stack’s foto)

ex 9.

kvalitet 1+

MISAB 30 (2019) –> Ouchterlonys samling

(Foto MISAB 30)

ex 10.

kvalitet 1+

MISAB 35 (2020) –>?

ex 11.

kvalitet 1/1+, “plantsfel”

Ahlström 17 (1978) –>?–> MISAB 34 (2020) –>?

(Foto MISAB 34)

ex 12.

kvalitet 1/1+

Ahlström 50:179 (1994) –> Abos samling

(Foto Ahlström 50)

ex 13.

kvalitet 1/1+, “plantsfel”

Ahlström 63 (2001) –>?

(Foto Ahlström 63)

ex 14.

kvalitet 1/1+, “korroderad”

Aurum 5 (2009) –>?–> MISAB 36 (2021) –>?

(Foto MISAB 36)

ex 15.

kvalitet 1/1+

MISAB 40 (2022) –>?

(Foto MISAB 40)

ex 16.

kvalitet 2, “ovanlig i denna kvalitet”

MISAB 16 (sept 2015) –> PGC:s samling –>?–> Heritage CICF signature sale 3046 (april 2016) –>?

(Foto MISAB 16)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Ahlström 4 (1973) kvalitet 1/1+, “plantsfel”

ex. Ahlström 10 (1975) kvalitet 1+

ex. Ahlström 23 (1981) kvalitet 1/1+

ex. Hirsch 39 (1990) kvalitet 1/1+, “mittstämpeln något skadad”

ex. Ahlström 45 (1992) kvalitet 1+

ex. Ahlström 50:180 (1994) –> Hans Hirsch kvalitet 1/1+, “plantsfel, obetydligt korroderad”

ex. Ahlström 51 (1995) kvalitet 1+, “korroderad”