Raritetssidan – Fredrik – ½ Daler sm 1740

Tingström kände till 12 ex i privat ägo.

Försäljningar där foto saknas:

ex. Ahlström 39 (1989) kvalitet 1+