Raritetssidan – Erik XIV –> 2 Öre klipping 1566

ex 1.

kvalitet 1?

Sven Svenssons samling (ss1280) –> SNF 56 (1965) –> Harry Glück –>?–> Ahlström 39 (1989) –>?

Förmodligen är detta Svenssons ex, se nedan. (Foto Ahlström 39)

ex 2.

SNF 3 (1936) –> Georg de Lavals samling (1936-1941) –> Axel Axon Jonssons samling –> Avesta Myntmuseum

(Museets foto)

ex 3.

Försäljningar där foto saknas:

ex. Necher (-1810) –> Bondesamlingen (1810-1847) –> Humble

ex. Meinander –> KMK –> Bokauktionskammaren (1872)

ex. Santesson –> Bokauktionskammaren (1887) –> Elliot –> Bukowski 83 (1893) –> Daniel Holmberg

ex. Oldenburg –> Bukowski 113 (1898) –> Bonnier –> Holmberg 70 (1906)

ex. Coyet –> Holmberg 59 (1902)

ex. Strokirk –> Bokauktionskammaren (1873) –> Göteborgs Museum