Raritetssidan – Eric XIV – 2 Öre 1568

ex.

“schön/sehr schön”

Gorny 47 (1989) –> Leif Jansson –> Mynthuset 2 (1990) –> Jan Hyllengren –> Hirsch myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk mars 1991 –> KMK

Detta är nog fortfarande det enda kända exemplaret som varit i privat ägo de senaste 100 åren. KMK har ytterligare 1 ex i sin ägo som man tidigare hänförde till 1566 eftersom årtalet var otydligt. Men eftersom exemplaren är stampidentiska så var ju årtalsbestämningen tveklös. (Foto Gorny 47)