Raritetssidan – Adolf Fredrik – 4 Daler sm 1758

Tingström kände till 3 ex i privat ägo.

ex 1.

kvalitet 1/1?, “rengjord med blank yta”

MISAB 6 (2012) –>?

(Foto MISAB 6)

Försäljningar där foto saknas.

ex Ahlström 22 (1980) kvalitet 1+

ex. Nicobar –> Ponterio 39:451 (1990) “fine – very fine, light to moderate corrosion”