Kända samlingar – Wedberg, Johan Otto (1826-1912)

Föddes i Stockholm och blev staden trogen under hela sitt liv. Han avlade sin hovrättsexamen vid Svea hovrätt och utnämndes därefter till vice häradshövding och senare assessor, revisionssekreterare, byråchef för lagärenden och slutligen justitieråd.

Wedberg var en av SNF:s grundare och även dess ordförande 1903-1906. Utöver detta var han också en flitig medarbetare till dom första 15 banden av Numismatiska Meddelanden, där han signerade sina artiklar med sina initialer J.O.W. Hans svenska myntsamling dokumenterades i Appelgrens auktionskataloger vid försäljningen 1912 och innehöll inte mindre än 2218 objekt.Appelgren 15 avhölls i oktober 1912 och innehöll de 680 äldsta svenska mynten.Appelgren 16 avhölls i november 1912 och innehöll 1177 mynt fram till Oscar II.Appelgren 17 avhölls i december 1912 och innehöll plåtmynt och utländska mynt, sammanlagt 361 svenska objekt.Appelgren 19 avhölls 1913 och innehöll Wedbergs medaljsamling.

Bland rariteterna i hans samling kan nämnas:

1/4 Riksdaler 1578 i ocirkulerad kvalitet

Sigismundriksdaler 1594

Axel Oxenstiernas riksdaler utan år (Würtzburg)

2 riksdaler 1674 (Bremen und Werden)

(Källa: Högbergs bok)

Adolf Fredrik

1 Dukat     1754, 1770 och 1771

Ädelforsdukat     1761

1 Riksdaler     alla årtal utom 1757, 1759 och 1761

1/2 Riksdaler     samtliga årtal

1/4 Riksdaler     alla årtal utom 1760

4 Mark     1755

2 Mark     1754

10 Öre     alla årtal utom 1755 och 1761                    

Gustav III

Dukat     1777, 1782 och 1786

Ädelforsdukat     1783

1/6 Riksdaler     1787        

Gustav IV Adolf

Dukat     1796, 1799, 1800, 1804, 1805, 1807, 1808 och 1809

Ädelforsdukat     1801

Daladukat     1804

Karl XIII

Dukater     1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816 och 1817

1 Riksdaler     1814 med NORR

1/6 Riksdaler     1817 

Begravningen 1818 med jordglob     Appelgren 19 (1913) till Sven Svensson

1/4 Skilling     1817 slagen på 1/24 Riksdaler 1779

1/12 Skilling     1812 slagen på 1/12 Riksdaler 1779

Karl XIV Johan

4 Dukater     1843

2 Dukater     1838 och 1843

1 Dukat     alla årtal utom 1819 och 1824

1 Riksdaler 1820 med Karl XIII:s bild präglad i koppar Detta var länge den enda präglingen med denna stampkombination som man kände till.

1 Riksdaler     1829, “Troyska ass”

1 Riksdaler     1829, porträtt som på “Troyska ass” men utan randskrift

1 Riksdaler Specie     1837 och 1837 med G

1/6 Riksdaler     1828

1/8 Riksdaler     1830, en med räfflad rand och en med “randprydnad”

1/8 Riksdaler     1836 och 1837

Riksdaler Banco     1829  (provmynt)

Oscar I

4 Dukater     1850

2 Dukater     1857

1 Dukat     1844

1/2 Riksdaler Specie     1852         

1/4 Riksdaler Specie     1852

4 Riksdaler Riksmynt     1855

4 Riksdaler Riksmynt     1856 med 1855 års bild

Karl XV

Ingen av rariteterna