Kända samlingar – Vogel, Herman (1841-1917)

Tysken Hermann Vogel är i Sverige mest känd för att Gunnar Ekström köpte den svenska delen av hans myntsamling 1926. Vogels samling dokumenterades i en förteckning utarbetad av auktionisten Leo Hamburger och den svenska delen fick rubriken “Samlung Vogel, abteilung 6a Schweden”. Av samlingens drygt 700 svenska mynt hade dock endast 151 st sin proveniens bevarad i Ekströms samling. Om detta berodde på att övriga blivit sålda som dubletter eller om det bara är provenienserna som fallit bort är okänt.

Bland mynten i Vogels samling kan nämnas följande rariteter:

Sturemarken

Gyllen 1528

Daler 1534 “baretten”

Reichtaler 1630 (Staden Riga, SB 5)

Dukat 1632

Reichtaler 1643

4 dukat utan år (Staden Riga, SB 31)

Reichtaler 1652

Dukat 1669

Reichtaler 1674 (Pommern, SB 83)

Dukat 1697

Dukat 1707

Dukat 1715

Dukat 1835                         Till Gunnar Ekström 1926

(Källa: “Index över Ekströms samling” av Magnus Wijk)