Kända samlingar – Ungfeldt, Harry (1928-2015)

” En stor och viktig inlämning utgör Harry Ungfeldts efterlämnade myntsamling. Harry Ungfeldt föddes i Malmö 1928 och växte upp i Helsingborg. Efter att ha avlagt en filosofie magisterexamen, kom han att arbeta som lärare i svenska och historia. Harry, som då bodde i Båstad sedan länge gick bort i början av 2015. Arbetet med Harry Ungfeldts samling har varit mycket stimulerande. Detta beror inte minst på att de flesta i samlingen ingående mynten är smakfulla i avseende på kvalitet, patina och liknande. Många mynt är dessutom särskilt intressanta, såsom plantsar, provmynt och andra sällsyntheter. Vidare har katalogiseringen av samlingen varit sorgfällig, så att arbetet med de allt viktigare provenienserna har underlättats väsentligt. Vi har angett provenienserna för Harry Ungfeldts mynt eftersom vi tror att de kommer att vara intressanta för myntens framtida ägare samt för att hedra minnet av en samlare med sällsynt god smak. Det ska påpekas att det endast är vissa mynt ur samlingen som säljs genom oss, resterande objekt kommer att säljas genom Skånes Numismatiska Förenings försorg.” (Dan Carlberg i förordet till MISAB:s auktionskatalog 16)

“Harry Ungfeldt var sedan 1960 medlem i vår förening och förblev så till sin död i mars 2015. Han hade då varit medlem i 55 år! I fysisk mening kanske han höll sig i bakgrunden, men när man går igenom den rika dokumentationen av hans amlingar, förnimmer man en närvaro och en samlarfilosofi som är respektingivande: Att mynten vi samlar bara är “till låns” under en period och att det finns ett “uppdrag”, historiskt och numismatiskt, som vi bör fullfölja för att gagna framtida samlande. Harry Ungfeldt levde verkligen upp till detta. Måtte hans föredöme leda till efterföljd.” (Ola Zaunders, ordförande i SkNF)

Harry Ungfeldts samling bestod av drygt 700 svenska mynt, en liten dansk samling, litteratur och lite annat smått och gott, inalles över 800 numismatiska objekt. Tack vare en ovanligt god dokumentation, med angivna provenienser med köp av den kände mynthandlaren Sven Flodberg i Lund redan 1958 till ett sista köp på MISAB 6 (2012), får man en sällsynt god inblick i ett långt samlarliv. Nedan ett försök att tydliggöra Ungfeldts samlarfilosofi.

När köpte han sina mynt?

1958-1960     33 mynt

1961-1965     49 mynt

1966-1970     47 mynt

1971-1975     50 mynt

1976-1980     52 mynt

1981-1985     45 mynt

1986-1990     27 mynt

1991-1995     22 mynt

1996-2000     26 mynt

2001-2005     36 mynt

2006-2012     15 mynt

Här ska påpekas att av drygt 700 svenska mynt så var ungefär 400 försedda med proveniens och inköpsår. När Ungfeldt köpte övriga mynt kan man naturligtvis inte veta. 1958 var han dock 30 år och det troliga är att samlandet började mycket tidigare, så att åtminstone en del mynt är köpta innan han började dokumentera. De flesta samlare får svackor under sitt liv när andra intressen tar över. Ungfeldt verkar dock ha haft en jämn stabilitet i sitt samlande. Faktum är att det finns registrerade köp varenda år 1958-2012. En del år har dock köpen varit färre, exempelvis 1968 då det bara blev 1 mynt. Det myntet var dock ett av hans toppobjekt, en 4 Daler SM 1753, så man kan anta att nedgången åtminstone till en del hade med plånboken att göra. Men många samlare kan också intyga att förvärvet av ett dyrt och eftertraktat objekt kan ge en nöjdhetskänsla som sitter i länge. I vilket fall så kan man konstatera att Ungfeldt inte hade bråttom i sitt samlande. Det blev inte många mynt varje år men det var ett stadigt framåtskridande.

Vad samlade han på?

De flesta samlare brukar begränsa sitt samlarområde så att man får en bättre överblick och möjlighet att en dag få samlingen komplett. Några sådana begränsningar verkar inte ha bekymrat Ungfeldt. När man går igenom förteckningen av hans samling hittar man inte den ordning som man är van vid. Ibland har han variantsamlat, speciellt 1/4-ören 1633-1660, med omsorgsfulla variantbestämningar efter Cavallis och Hallborg & Hartmanns förteckningar; ibland har han årtalssamlat, ibland typsamlat och ibland inte ens det. Det verkar som att han förvärvade sina mynt utan annan anledning än att det roade honom just då. Dukater var tydligen inte så roliga (3 st) och inte Riksdalrar heller (19 st, men 8 av dem var från Gustav III). Mest anmärkningsvärt var kanske att han inte hade en enda 2 Mark Karl XI (men 2 st 8 Mark).

Däremot gillade han medeltidsmynt (52 st inklusive en falsk Sturemarker 1512), en fin liten plåtmyntsamling (13 st) från Karl XI till Adolf Fredrik med alla valörer 1/2 Daler-4 Daler, och kopparmynt överlag där han hade årtalsamlingar på dom flesta regenter. Han hade dock, märkligt nog, endast 3 kopparmynt från Oscar I och 2 från Gustav V (5 öre 1910 och 1927!). I samlingen ingick även 3 st kopparmynt på plants (outstansade mynt). Mest intressant i Ungfeldts samling är kanske delen med provmynt från Karl XIV Johan och Oscar I (22 st). Där frångick han sin vanliga försiktighet och köpte in en del verkliga rariteter när han fick chansen. 4 st kom exempelvis från Kung Farouks samling och levererades av J Pedersen i Helsingborg.

Kvalitet?

Det nästan första man tänker på när man går igenom Ungfeldts samling är att han helt och hållet undgick den “kvalitetshets” som drabbade myntmarknaden i övrigt. Kvalitet är förvisso något mycket subjektivt och för honom måste det ha stått för “tydliga mynt som varit ute i cirkulation och gjort rätt för sig”. Han lyckades nästan helt undvika ocirkulerade mynt och i hela samlingen hittar man endast 25 mynt som är “god 01” eller bättre. Av dessa är 13 st provmynt vilket ytterligare understryker provmyntens särställning i samlingen. Om man översätter kvalitetsangivelserna till den 10-gradiga skalan och drar ett medeltal så hamnar man på 5,55 vilket i dagligt tal betyder “nära 1+”. Trots detta låga medeltal så hittar man endast 19 mynt i samlingen som är sämre än kvalitet 1. Han var i sanning konsekvent när det gällde tydliga mynt. 

Var köptes mynten?

Man kan hitta ett 40-tal olika försäljare i Ungfeldts provenienser. Vanligast var Ahlströms auktioner (85 mynt) följt av J Pedersens (56 mynt), Skåne NF:s auktioner (28 mynt), Sven Flodbergs Mynthandel (26 mynt) och Nordlinds Mynthandel (26 mynt). Man kan förmoda att köpen hos Alströms och Nordlinds i första hand skedde via ombud på auktioner, skriftligt från lagerlista och naturligtvis på Frimynt i Helsingborg. Så många Stockholmsresor blev det nog inte för Ungfeldt. Bland försäljarna kan man också hitta nära nog glömda namn som Karlins och Forsslunds i Lund, Björnssons Mynthandel och Baronens Mynthandel i Göteborg. Man kan också notera att Ungfeldt inte var främmande för den nya tekniken och han köpte även på exempelvis Antikörens nätauktioner år 2000.

Försäljningen!

Efter Harry Ungfeldts frånfälle i mars 2015 fick Skåne NF uppdraget av sköta försäljningen av samlingen. Detta gjorde man förtjänstfullt genom att lämna in den värdefullaste fjärdedelen till MISAB 16 (18/9 2015) och sedan sälja resten på sina egna auktioner 28/11 2015, 28/1 och 28/4 2016. Trots den låga kvalitén så landade det totala klubbade priset på drygt 1,6 miljoner kronor. Man kan inte säga annat än att en myntsamling är en fantastisk sparbössa! Nedan redovisas dom högst betalda mynten i Ungfeldts samling.

1 Daler SM 1667 (plåtmynt)     RRRR     1/1+     60000 kr

1/2 Daler 1544 (Svartsjö)     R     1+/01     48000 kr

5 cent utan år, tjock plants     RRR     01/0     43000 kr

Dukat 1748, ostindiskt guld     1+     39000 kr

4 Daler SM 1753 (plåtmynt)     1+/01     36000 kr

Daler 1543 (Svartsjö)     1+/01     35000 kr

8 Mark 1704     R     1+     35000 kr

4 Mark 1568 (blodsklipping)     1+)(1+/01     32000 kr

8 Mark 1665     R     1+     31000 kr