Kända samlingar – Torngren, Jakob Willhelm (1821-1896)

J.W.Torngren var bankkassör och anställd vid Mälarprovinsensernas enskilda banks huvudkontor i Västerås. Av allt att döma var han en av de stora och mest hängivna myntsamlarna under senare hälften av 1800-talet. Samlingen såldes på Bukowskis auktion 103 (1896) och innehöll 1796 nummer, varav 1302 nummer var svenska guld-, silver- och kopparmynt.

Bland rariteterna kan nämnas:

Riksdaler 1535 (SM 103a)     senare i Haganders samling

2 Rosenobler utan år (Johan III, SM 4)

2 mark 1587 (hertig Karl, SM 6)

16 mark 1608 (Karl IX, SM 7)

Adolf Fredrik

Dukat 1766                               Till Henrik Pripp 1896

Dukat 1768

Dukat 1769 av Småländskt guld

1/2 Riksdaler 1752                    Till Henrik Pripp 1896

2 mark 1752 med gs F under halsen    Till Henrik Pripp 1896

Gustav III

Dukat 1771

Dukat 1775

Dukat 1777

Dukat 1792

Gustav IV Adolf

Dukat 1795

Ädelforsdukat 1796

Daladukat 1804

Dukat 1808

Karl XIII

Dukat 1810, 1811, 1812, 1813 och 1814

Daladukat 1810

Dukat 1817                               Till Henrik Pripp 1896

1/6 Riksdaler 1815

Karl XIV Johan

4 Dukater 1838

4 Dukater 1843

2 Dukater 1843

1 Dukat 1818, 1822, 1824, 1828, 1830, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842 och 1843

1 Riksdaler 1826

1 Riksdaler 1827 och 1829 med Troyska ass

1 Riksdaler 1837

1/8 Riksdaler 1830, 1836 och 1837

Oscar I

4 Dukater 1846

2 Dukater 1857

1 Dukat 1845 stort huvud, 1845 litet huvud, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1857, 1858 och 1859

Karl XV

Dukat 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865 (2 ex), 1866, 1867 och 1868

Carolin 1868, 1869, 1871 och 1872

2 Riksdaler 1862

1 Riksdaler 1862          Till Henrik Pripp 1896

10 Öre 1862                    Till Henrik Pripp 1896