Kända samlingar – Sven Svensson (1855-1928)

Sven Svensson föddes i Asarum, Blekinge, och gick i unga år till sjöss. Efter styrmansexamen 1876 gick han dock in som kompanjon till en bror som i Stockholm bedrev en rörelse i tobaksbranschen. Han blev med tiden synnerligen förmögen och valde att investera en stor del av sitt kapital i samlingar och då i första hand mynt och medaljer. Någon riktig storsamlare blev han dock inte förrän köpet av Israel Berghmans första samling 1913, vilken han då betalade 116000 kr för. Efter det så byggde han metodiskt upp en av dom största och dyrbaraste samlingar av svenska mynt och därtill hörande besittningsmynt som funnits i privat ägo. Totalt innehöll samlingen ca 30000 objekt varav ca 6000 var svenska mynt och ca 3000 var besittningsmynt. Som väl dom flesta vet så testamenterade han sedemera hela samlingen till Svensk Numismatisk Förening, SMF.

Rariteterna i Svenssons samling kan väl i det närmaste anses som oräkneliga och därför är det lättare att ange vad som saknades. Den genomgången är dock ännu ej gjord.