Kända samlingar – Smitt, Olof V.A. (1911-2000)

(ur Svensk Lärarmatrikel 1970)