Kända samlingar – Sandin, Henry (-1942)

Henry Sandin var liksom sin dotterson Anders Frösell både myntsamlare och klubbmästare i Svenska Numismatiska Föreningen. Han avled dock redan 1942, 3 år innan Frösell föddes, så dom träffades aldrig. Sandins tämligen omfattande myntsamling ärvdes av hans dotter Inga Frösell som förvaltade den till sin död 2007. Under årens lopp avyttrades dock en stor del genom olika mynthandlare och resterna som efter Ingas död övergick i Anders Frösells ägo redovisas i nedanstående lista. Man kan ana sig till att det en gång varit en mäktig samling.

Sten Sture d.ä.  (3 mynt)

nr 230. Örtug LL 3 (Stockholm) 

nr 234. Örtug LL 5b (Västerås)

nr 249. Halvörtug LL 12a (Stockholm)

Gustav Vasa  (4 mynt)

nr 411. 16 Öre/2 Mark 1559

nr 416. 1/2 Mark 1557

nr 424. Daler 1545

nr 426. 1 Mark 1542

Johan III  (3 mynt)

nr 461. 4 Mark klipping 1569

nr 462. 1 Mark/8 Öre klipping 1590

nr 463. 4 Öre klipping 1590

Karl IX  (1 mynt)

nr 473. 4 Mark 1607

Gustav II Adolf  (9 mynt)

nr 478. Riksdaler 1631

nr 479. Riksdaler 1632

nr 480. Öre 1625 klipping (Säter eller Nyköping)

nr 481. Öre 1627 (Nyköping)

nr 485. Dukat 1632 (Erfurth)

nr 486. Taler 1632 (Erfurth)

nr 487. Dukat 1632 (Nürnberg)

nr 488. Skruvtaler 1632 (Nürnberg)

nr 489. Dukat 1632 (Würzberg)

Kristina  (6 mynt)

nr 493. Riksdaler 1641

nr 494. Riksdaler 1642

nr 495. 1/4 Riksdaler 1646

nr 496. 2 Mark 1649

nr 497. 2 Mark utan årtal

nr 499. Öre 1645

Kark XI  (10 mynt)

nr 502. 1/4 Dukat 1692

nr 503. 8 Mark 1666

nr 504. 8 Mark 1694

nr 505. 4 Mark 1668

nr 507. 4 Mark 1695

nr 508. 2 Mark 1669

nr 509. 2 Mark 1670

nr 510. 1 Mark 1697

nr 514. 2/3 Taler 1689 (Pommern)

nr 515. 1/3 Taler 1674 (Pommern)

Karl XII  (9 mynt)

nr 516. Dukat 1710

nr 517. Riksdaler 1718

nr 518. 4 Mark 1703

nr 519. 2 Mark 1705

nr 520. 1 Mark 1714

nr 521. 5 Öre 1714

nr 522. 4 Caroliner 1718

nr 523. 2 Caroliner 1718

nr 524. 1 Carolin 1718

Ulrika Eleonora (1 mynt)

nr 526. 1 Mark 1719

Fredrik (14 mynt)

nr 528. Dukat 1748

nr 529. 1/4 Dukat 1730

nr 530. 1 Riksdaler 1721

nr 531. 1 Riksdaler 1723

nr 532. 1 Riksdaler 1727

nr 533. 1 Riksdaler 1731

nr 534. 1 Riksdaler 1731, resan till Hessen (efterprägling)

nr 535. 1 Riksdaler 1736

nr 536. 1 Riksdaler 1740

nr 537. 1 Riksdaler 1748

nr 538. 1 Riksdaler 1751

nr 539. 2 Mark 1732

nr 540. 5 Öre 1738

nr 545. Dukat 1737 (Hessen)

Adolf Fredrik  (11 mynt)

nr 546. 1/4 Dukat 1754

nr 547. 1/4 Dukat 1755

nr 548. 1 Riksdaler 1762

nr 549. 1 Riksdaler 1769 med 9 serafer

nr 550. 3 Daler SM 1770

nr 551. 3 Daler SM 1771

nr 552. 1/2 Riksdaler 1755     R

nr 553. 1/2 Riksdaler 1767

nr 554. 1/4 Riksdaler 1768

nr 555. 4 Mark 1753 utan Gs

nr 556. 10 Öre 1754

Gustav III  (7 mynt)

nr 559. 1 Riksdaler 1775

nr 560. 1 Riksdaler 1780

nr 561. 1 Riksdaler 1782

nr 562. 1 Riksdaler 1787

nr 563. 1 Riksdaler 1788

nr 564. 1 Riksdaler 1792

nr 565. 2/3 Riksdaler 1776

Gustav IV Adolf  (8 mynt)

nr 568. Dukat 1805     R

nr 569. Dukat 1809

nr 570. 1 Riksdaler 1794

nr 571. 1 Riksdaler 1801

nr 572. 1 Riksdaler 1806

nr 573. 1/3 Riksdaler 1798

nr 574. 1/6 Riksdaler 1799

nr 575. 1/6 Riksdaler 1803

Karl XIII  (3 mynt)

nr 577. Dukat 1812

nr 578. Dukat 1814

nr 579. 1/3 Riksdaler 1813

Karl XIV Johan  (16 mynt)

nr 580. Dukat 1820     R

nr 581. Dukat 1826     RR

nr 582. Dukat 1829     R

nr 584. Dukat 1833     R

samt Dukat 1830, 1839, 1841, 1842 och 1843. Riksdaler 1819 LB, 1821 jubileum, 1823 och 1835. 1/3 Riksdaler 1828, 1/2 Riksdaler 1836 och 1/4 Riksdaler 1833. 

Oscar I och senare

nr 596. 4 Dukater 1850

nr 597. 2 Dukater 1857

samt ytterligare 25 st guldmynt och 7 silvermynt 1844-1920, 24 utländska mynt och 7 medaljer