Kända samlingar – Newman, Eric P. (1911-2017)

Erik P. Newman föddes 1911 i St. Louis och studerade vid MIT där han tog en fil-kand examen 1932 och vid Washington University där han tog en doktorsexamen 1935. Efter ett antal år som allmänt praktiserande advokat blev han 1944 anställd av Edison Brothers Stores där han stannade kvar till 1987, dom sista 19 åren som vice VD. Han gick således i pension först vid 76 års ålder.

Newmans myntintresse väcktes tidigt och redan i 10-års åldern var han stamkund till den kände mynthandlaren B.G.Johnson i St. Louis. Det var ju han som även ombesörjde försäljningen av stora delar av Virgil Brands samling och det är mycket troligt att en del av dom mynten hamnade hos Newman. Medan han studerade vid MIT blev han bekant med Edward Green som också var myntsamlare. Newman och några andra studenter lånade Greens privata radioanläggning bland annat för att följa en antarktisexpedition 1928-1930. Efter Greens död 1936 så köpte Newman, med Johnson som ekonomisk uppbackare, hela Greens myntsamling. Däribland fanns även en del svenska mynt, bl.a. nedanstående guldmynt. Efter ett livs samlande sålde Newman sin samling 2014 på Heritage Auctions för 23 miljoner dollar. Newman var då 103 år och fortfarande vid god vigör. 

Dukat 1798

4 Dukat 1846