Kända samlingar – Nescher, Daniel George (1753-1827)

Daniel George Nescher var en storsamlare under senare delen av 1700-talet och början av 1800-talet. Mest känd är han kanske för att han i rädsla för en rysk invasion 1808 paniksålde sin stora samling till David Gotthard Hildebrand (Eriksberg). Hildebrands arvtagare, Carl Karlsson Bonde d.ä. sålde dock större delen av samlingen några år senare till myntsamlarna Fröling, Humble och Meinander. En del rariteter blev dock kvar i Bondes samling. Nedan listas mynt som man med säkerhet vet har legat i Neschers samling.

1/2 gyllen 1523     ett unikt mynt som blev kvar i Bondes samling tills det såldes på Bonde 5.

Västeråsdaler 1540     såld igen på Stockholms bokauktionskammares auktion 1847