Kända samlingar – Jakobsson, Manne (1894-1974)

Tandläkaren Manne Jakobsson började samla mynt på 1930-talet och blev medlem i SNF 1940. Året därpå, 1941, förvärvade Jakobsson tillsammans med fabrikören Sven E.Westberg, Nyköping, George de Lavals svenska myntsamling, inklusive Bonniers samling av Karl XI:s mynt. Appelgren förmedlade affären. De båda köparna delade upp samlingen i två jämförbara delar och bestämde, att vid den enes frånfälle skulle den andre övertaga dennes del i samlingen. Så skedde några år senare då Westberg avled. Manne Jakobsson avyttrade sina mynt efter hand under 1960-talet och då främst via Yngve Almer.

Nedanstående rariteter har alla legat i Jakobssons samling.

Gustav Vasa

Daler 1535     från De Laval 1941

16 Öre rektangulär Åboklipping     från De Laval 1941

Johan III

Daler 1592     från De Laval 1941

Hertig Karl

8 Mark guldklipping 1598     från De Laval 1941

Axel Oxenstierna

Reichtaler utan år (Würtzburg)     från De Laval 1941

Kristina

1 Öre i koppar 1641     ex De Laval, köpt på SNF 18 (1947) därefter till Per Hellström 1965.

Gustav III

Dukat 1781                              Till Algård 1969

Gustav IV Adolf

Dukat 1797

Karl XIII

Dukat 1817                              Till Algård 1968

Karl XIV Johan

1/6 Riksdaler 1828 räfflad rand

Oscar I

2 Dukat 1850

Karl XV

Dukat 1867 med mm TS              Till Algård

1 Riksdaler Riksmynt 1862          Till Algård 1968

25 Öre 1862                               Till Algård 1968

10 Öre 1862                               Till Algård 1968