Kända samlingar – Humble, C.P.

Den 5/6 1852 auktionerade Stockholms Bokauktionskammare ut “Fältkamreraren och riddaren” C.P.Humbles “utmärkta samling af svenska mynt och skådepenningar”. Några säkra uppgifter på vem denna Humble var hittar man inte när man googlar, men han kan vara identisk med en viss Carl Petter Humble som föddes 1783 uppe i Torneå. I vilket fall verkar han ha varit en av de ivrigaste samlarna av svenska mynt och medaljer under första halvan av 1800-talet. Auktionen omfattade över 2000 loter varav hälften var mynt och dom mindre valörerna var oftast sammanförda i loter med flera mynt.

I så här gamla samlingar är en förteckning med alla rariteter inte så givande. Däremot kan det vara intressant att lista XR-mynten, alltså mynt som i nutid är kända i max 5 ex i privata samlingar.

Adolf Fredrik

Dukat 1754 Östra Silverberget     5 kända ex

Dukat 1762                                1 känt ex

Ädelforsdukat 1761                          1 känt ex

1/2 Riksdaler 1752                     5 kända ex

Gustav III

Ädelforsdukat 1786                    0 kända ex

Karl XIV Johan

2 Dukat 1830                             2 kända ex