Kända samlingar – Holmblom, John (1839-1922)

Om grosshandlare John Holmblom finns inte mycket omskrivet, mer än att han satt i SNF:s styrelse 1906-1917. Med tanke på hans ålder så kan man dock dra slutsatsen att han var som mest aktiv i sitt samlande de båda årtiondena runt  år 1900. Exempelvis var han en stor köpare på Bukowski 119 (1899) när sista delen av Oldenburgs samling såldes. När Holmbloms samling såldes på Holmbergs auktion nr 136 (1926) så ofattade den 2268 nr med mynt från Sverige och dess besittningar, samt 181 nr med övriga numismatiska objekt. Nedan listas Holmbloms guldmynt och övriga rariteter. 

Adolf Fredrik

Dukat 1768 och 1770

1/2 Dukat 1754

1 Riksdaler     alla årtal utom 1761

1/2 Riksdaler     samtliga årtal

1/4 Riksdaler     samtliga årtal

1/8 Riksdaler 1767 med liten bild

4 Mark     alla årtal inklusive 1852 med vertikalt räfflad rand

2 Mark     båda årtalen

10 Öre     alla årtal utom 1761

Gustav III

Dukat 1773              såld på Holmberg 136 (1926) till Bonde

Dukat 1778              ex Oldenburg

Dukat 1792          hamnade 1 månad senare (18/9) i Bondes samling

Övriga Dukater     1776, 1777, 1781, 1782, 1783, 1786, 1787 och 1789

Gustav IV Adolf

Dukat 1800                         ex Oldenburg 

Dukat 1802                    såld på Holmberg 136 (1926) till Bonde

Dukat 1803                    ex Oldenburg

Dukat 1804                    ex Oldenburg

Övriga dukater     1806, 1807, 1808 och 1809

Daladukat 1804

Karl XIII

Dukat 1816                    ex Oldenburg (1899), till Bonde (1926)

Övriga dukater              samtliga årtal

1 Riksdaler          samtliga årtal inkl. 1814 med NORR

1/6 Riksdaler       alla årtal utom 1809

Karl XIV Johan

4 Dukater          1837, 1838, 1839, 1841 och 1843

2 Dukater             1836 (till Bonde), 1837 (till Bonde), 1839 och 1843

1 Dukat              1818, 1819 (till Bonde), 1820, 1821, 1822, 1823, 1825, 1826 (ex Oldenburg), 1827, 1828, 1829 (ex Oldenburg, till Bonde), 1830, 1831 (till Bonde), 1832, 1833, 1834 (ex Oldenburg, till Bonde), 1835 (ex Oldenburg), 1837, 1838, 1839, 1841, 1842 och 1843

1 Riksdaler          alla årtal av alla typer (utom 1843)

1/6 Riksdaler     1828, förmodligen med slät rand (det står “varierad rand” i beskrivningen)

1/8 Riksdaler     samtliga årtal

Oscar I

4 Dukater     1846 och 1850

2 Dukater     1857

1 Dukat     samtliga årtal, dock ej 1845 med smalt huvud

Karl XV

1 Dukat     samtliga årtal, dock ej 1867 med omvänt mm

1 Carolin     alla årtal, men inga omnämnanden om “stort öra”

2 Riksdaler 1862

1 Riksdaler 1862