Kända samlingar – Ericson, Johan (1849-1925)

Följande finns att läsa i Ahlströms båda kataloger över Henrik Pripps samling (Ahlström 27 och 29):

“Konstnären Johan Erikson var en av de större samlarna i Göteborg under 1800-talets senare decennier. Han upprättade en noggrann förteckning över samlingen som ingick när Henrik Pripp i maj (29/5) 1896 förvärvade densamma.”

Detta är ungefär allt som är känt om denne samlare. Nedanstående rariteter fanns i hans myntsamling:

1/4 Riksdaler 1748 (sm 105b)

1/8 Riksdaler 1767 med liten bild

10 Öre 1760

Dukat 1777

Dukat 1816

1/6 Riksdaler 1817