Kända samlingar – Elliot, L. T.

Grosshandlare L.T.Elliot ägde en enastående myntsamling. När den såldes på Bukowski 80 (1893) bestod den totalt av 1218 auktionsnummer, varav 197 guldmynt, 216 riksdalrar, 218 plåtmynt och 291 medaljer. Resterande 296 auktionsnummer bestod av lägre valörer i silver och koppar. Nedan en påbörjad lista med rariteterna i samlingen. Endast mynt som är kända i max 10 ex är medtagna.

Adolf Fredrik

Dukat 1753     9 kända ex 

Dukat 1771    5 kända ex

Riksdaler 1761     10 kända ex

2 Daler SM 1758     9 kända ex

1/2 Daler SM 1755     9 kända ex (inkl. offentliga samlingar)

Gustav III

Dukat 1774     7 kända ex

Dukat 1775     5 kända ex

Dukat 1778     8 kända ex

Dukat 1792     5 kända ex

Ädelforsdukat 1783     4 kända ex

Gustav IV Adolf

Dukat 1793     9 kända ex

Dukat 1795     7 kända ex

Dukat 1799     6 kända ex

Ädelforsdukat 1796     8 kända ex 

Ädelforsdukat 1801     7 kända ex

Karl XIII

Dukat 1816     10 kända ex

Karl XIV Johan

4 Dukater 1839     10 kända ex

Dukat 1826     8 kända ex

Dukat 1833     9 kända ex

Ringpräglad riksdaler 1822 (provmynt)     3 kända ex

Oscar I

Dukat 1844     5 kända ex