Kända samlingar – Eliasberg, Louis E. (1896-1976)

Louis Eliasberg var en amerikansk affärsman från Baltimore som började samla mynt 1925 och som 1950 lyckades med det som ingen trott vara möjligt; han skapade en komplett USA-samling med alla årtal och alla valörer. En starkt bidragande orsak till detta var att han 1942, via Stack´s, förvärvade “Clapp-samlingen” för 100000 dollar. Den hade skapats av J.M.Clapp och hans son John H.Clapp, från 1880-talet till slutet av 1930-talet då John H.Clapp dog. Samlingen var nästan klar och dessutom till stora delar i en extraordinär kvalitet.

Under perioden 1950-1976 var Eliasberg fullt sysselsatt med att ytterligare toppa samlingen kvalitetsmässigt och att visa den för allmänheten på olika utställningar. Guldmynten i samlingen auktionerades ut av Bowers & Ruddy 1982 och övriga mynt i två delar av Bowers & Merena 1996-1997. Dessa tre försäljningar tillhör dom största i den numismatiska historien.

Nu innehöll Eliasbergs samling inte enbart amerikanska mynt. Exempelvis köpte han i mitten av 1940-talet ett 30-tal svenska guldmynt av Walter F.Webb och dessa såldes på Stacks auktion 2005. Rariteterna är listade nedan.

Karl XI

Dukat 1669

Gustav IV Adolf

Dukat 1802

Karl XIV Johan

4 Dukater 1838

4 Dukater 1839

2 Dukater 1836

2 Dukater 1838

Dukat 1802

Dukat 1820 med 1818 års porträtt

Dukat 1831

Dukat 1834

Oscar I

4 Dukat 1846