Kända samlingar – Clarke, T.James (forts)

Gustav II Adolf

nr 110.  16 mark 1617 (kröningen)     SM 10     XR

nr 111.  10 mark klipping 1626     SM 8

nr 113.  1 1/2 taler klipping 1628 (staden Elbing)     SB 11     XR

nr 114.  2 dukat 1631 (Mainz)     SB 1     ex Hagander 4-7040     XR

nr ???.   1 dukat 1631 (Mainz)    SB 4     ex Hagander 1-6036     XR

nr 117.  2 dukat 1632 (Augsburg)     SB 2

nr 118.  8 dukat 1632 (Erfurt)     SB 5     XR

nr 126.  “the Nürnberg memorian dukat 1634”     ej i SB, obestämbar

nr 130.  4 dukat 1634 (Wolgast)     SB 6     XR

nr 154.1 taler 1631 (Erfurt)     SB 21

nr 155.1 taler 1632 (Erfurt)     SB 23

nr 164.2 taler     Gustav II Adolf till häst, förmodligen medalj  

nr 165.2 taler 1634 (Erfurt)     SB 20     XR

nr 166.1 taler 1634 (Erfurt)     SB 25     XR

Kristina

nr 172.  6 dukat 1644 (Riga)     SB 29     XR

nr ???.   1 dukat 1648 (Erfurt)     SB 43     ex Hagander 2-5054

nr 184.  1 dukat 1650 (Reval)     SB 63

nr 185.  2 dukat uå (Mainz)     SB 18     XR

nr 186.  2 dukat 1646 (Riga)     SB 36

Karl X Gustav

nr 222.  medalj i 12,5 dukaters vikt

nr ???.   dukat 1656     SM 6

nr ???.   dukat 1657     SM 7     XR

nr ???.   dukat 1658     SM 8

nr 228.riksdaler 1654     SM 14a

Karl XI

nr 245.   2 dukat 1661 (Pommern)     SB 49     ex Hagander 2-5082     XR

nr ???.   2 dukat 1684 (Pommern)     SB 50var    ex Hagander 2-5083   XR

nr ???.   dukat 1675 (Pommern)     SB 68     ex Hagander 3-7586     XR

nr 246.   dukat 1666     SM 7     XR

nr ???.    dukat 1670     SM 15     ex Hagander 1-6074

nr ???.    dukat 1677     SM 28     ex Hagander 1-6078

nr ???.    dukat 1685     SM 40     ex Hagander 3-7579

nr 271.taler 1660 (Riga)     SB 92a

Karl XII

nr 329.   1/4 dukat 1700     SM 22

nr 330.   1/2 dukat 1701     SM 21     ex Hagander 1-6100

nr 333.   Paykulldukat “1706”     SM 25c

nr 341.   medalj i 3 dukaters vikt, 1714

nr 366.hörnstämpel från en 4-dalersplåt 1717 präglad på fyrkantplants

Fredrik

nr ???.   dukat 1735     SM 17     ex Hagander 1-6110

nr 390.   1/2 dukat 1735 (1-öringsstampar)     SM 45

nr ???.   dukat 1746 ostindiskt guld     SM 35     ex Hagander 3-7618

nr ???.   1/2 dukat 1747 ädelfors     SM 49     ex Hagander 2-5115

nr 403.   medalj i 10 dukaters vikt, 1748

nr 407.   dukat 1750 ostindiskt guld     SM 42

nr 409.  jubileumsriksdaler 1721     SM 58

Fortsätt på nästa sida