Kända samlingar – Clarke, T.James (forts2)

Adolf Fredrik

nr 452.  medalj i 28 dukaters vikt

nr 453.  dukat 1753     ex Hagander 2-5128

nr 454.  dukat 1754 Östra Silverberget

nr 455.  1/2 dukat 1754

nr 456.  1/4 dukat 1754

nr 472.  4 daler SM plåtmynt

nr 497.  8 öre 1771

Gustav III

nr 498.  Ädelforsdukat 1771

nr 500.  dukat 1772

nr 502.  medalj i 28 dukaters vikt 1777

nr 504.  dukat     (årtalet oläsligt på bilden)

nr 509.  dukat 1791

Gustav IV Adolf

nr 530.  dukat 1793

nr 535.  Ädelforsdukat 1801

nr 536.  Daladukat 1804

nr 542.  dukat 1809

nr 544.  riksdaler 1792

nr 555.  riksdaler 1807

Karl XIII

nr 556.  dukat 1810

nr 564.  dukat 1816

Karl XIV Johan

nr 569.  dukat med gamla porträttet  (årtalet oläsligt på bilden)

nr 574.  dukat med nya porträttet  (årtalet oläsligt på bilden)

nr 577.  2 dukat  (årtalet oläsligt på bilden)

nr 578.  4 dukater 1837

nr 598.  jubileumsriksdaler 1821

Oscar I

nr 607.  dukat med brett porträtt  (årtalet oläsligt på bilden)

nr 621.  dukat med smalt porträtt  (årtalet oläsligt på bilden)

nr 622.  riksdaler specie 1844

nr 636.  riksdaler specie 1857

Karl XV

nr 644.  carolin  (årtalet oläsligt på bilden)

nr 649.  4 riksdaler riksmynt  (årtalet oläsligt på bilden)

Oscar II

nr 656.  20 kronor  (årtalet oläsligt på bilden)

nr 657.  10 kronor  (årtalet oläsligt på bilden)

nr 670.  5 kronor  (årtalet oläsligt på bilden)

nr 687.  1 krona 1875

nr 688.  1 krona 1888

Gustav V

nr 690.  5 kronor 1920

nr 691.  10 kronor 1925

nr 692.  1 krona 1910

nr 693.  1 krona 1912

nr 694.  2 kronor 1913