Kända samlingar – Clarke, T.James (1880-1952)

T.James “Jim” Clarke, Jamestown, New York, var en storsamlare av amerikanska och svenska mynt. Efter hans död presenterade mynthandlare Abe Kosoff, Encino, Californien, den svenska samlingen i urval i en broschyr, The Coinage of Sweden (oktober 1961). Samlingen, som delvis innehöll mynt från Bruuns och Brands samlingar, innehöll många dyrgripar, t.ex. två portugalöser och en krongyllen m.m. men även ett större antal förfalskningar. Samlingen förmedlades 1962 genom mynthandlare Emile Bourgey, Paris till Per Otto Nordin, som först lät Harry Glück expertisera den. (Källa: Nordlind, Hirsch och Lagerqvist i “Boken om Julius Haganders samling”)

Den ovan nämnda broschyren var ingen egentlig förteckning över samlingen, bara ett slags reklamblad där de, i författaren Abe Kosoff tycke,  intressantaste mynten visades upp. Alla mynten som visades upp var försedda ett löpnummer från 1 till 695, vilket dels visar samlingens omfång och dels att en komplett förteckning var färdigställd. Om denna kompletta förteckning någonsin publicerades är dock tveksamt. Nedan ett försök att lista upp de mynt man med säkerhet vet fanns i samlingen. Allt i guld är brunfärgat. Trots alla numismatiska falsarier så var detta en “viktig” samling som var hemvisst åt många ytterst rara mynt under första halvan av 1900-talet.

nr 1-12.  Medeltida mynt i guld (fantasimynt)

Gustav Vasa

nr 13.  12 öre 1543 i guld (fantasimynt)

nr 14.  18 penningar klipping uå     SM 3 eller 4

nr 15.  15 öre klipping 1543     SM 216

nr 16.  12 öre klipping 1543     SM 217     XR

nr 17.  8 öre Åboklipping 1556     SM 235     XR

nr 18.  4 öre Åboklipping 1556     SM 239

nr 19.  2 öre Åboklipping 1556     SM 241

nr 20.  16 öre rombisk Åboklipping 1557     SM 234

Erik XIV samt hertigarna Johan och Karl

nr 34.  4 öre klipping 1568 i guld (fantasimynt)

nr 42.  daler 1561     SM 5

nr 46.  1/4 mark 1567 (Reval)     SB 17

nr 48.  8 mark klipping 1568 i guld (fantasimynt)

Johan III

nr 50.  4 öre klipping i guld (fantasimynt)

nr 65.  portugalös utan år     SM 2    ex Hagander 4-7009

nr 66.  portugalös utan år (varierat ex)    SM 2

nr 67.  48 mark 1590     SM 10     XR

nr ??.   Krongyllen 1569     SM 7    ex Hagander 1-6008     XR

Sigismund

nr 83.  1 öre 1596     SM 16a

Hertig Karl

nr 84.  4 mark klipping 1603     SM 17

nr 85.  2 mark klipping 1604     SM 20

Riksföreståndare Karl

nr 87.  2 öre 1602     SM 20

nr 88.  1 daler 1603     SM 10

Karl IX

nr 91.  4 mark 1606     SM 36

nr 92.  16 mark 1607     SM 6

nr 93.  6 mark 1609     SM 10

nr 97.  8 mark 1608     SM 32

Fortsätt till nästa sida