Kända samlingar – Bonnier, Isidor Adolf (1848-1925)

Journalisten Isidor Adolf Herman Bonnier var tredje generationen av den kända bokhandlarfamiljen. Efter faderns död 1867 övertog han det till omfattningen betydande företaget. 1874 avvecklades bokhandeln och 30 år senare överläts förlaget till Albert Bonniers förlag, som då förestods av kusinen Karl Otto. Själv var Isidor Bonnier mest verksam som redaktör för tidskrifterna Bazaren 1873-1874, Nya Bazaren 1875-1877, Ute och Hemma 1889-1894 samt ansvarig utgivare till Svensk Bokhandelstidning 1876-1885 och 1888-1912. Han var också grundare av och ordförande för Understödsföreningen för svenska bokhandlare 1882-1925, kassaförvaltare i Svenska Bokförläggareföreningen 1887-1924 samt föreståndare för Stockholms mosaiska (judiska) församling 1906-1920.

Bonnier var även styrelseledamot i SNF 1881-1896 och de sista åren fungerade han som kassaförvaltare. Vid årsmötet 1896 framförde den året före invalde styrelseledamoten och kamreren B.E.Hyckert en del anmärkningar rörande bl.a. kostnaden för årsavgifternas inkassering och höga provisioner vid försäljningen från bokförlaget. Bokförläggaren och kassaförvaltaren Bonnier blev därefter nedröstad och hamnade utanför styrelsen. Han kvarstod som medlem i ytterligare ett antal år men 1908 fanns han inte längre med i medlemsförteckningen.

Redan i början av 1900-talet hade Bonnier hunnit bygga upp en mycket stor samling svenska mynt från medeltiden till Oskar II. Denna samling avvecklades successivt enligt följande:

Kopparmynten   såld på Holmbergs 48 (1900) där ingick bl.a

Ten av 2 st Kreutzer 1632

Ten av 2 st Öre 1644

Ten av 4 st 1/6 Öre 1673

Komplett serie provmynt av centvalör från Oskar I

Nästan 220 plåtmynt som toppas av 2 Daler SM 1674, Garpenberg

Medeltidsmynten     såld på Holmbergs 69 (1904)

Gustav Vasa och Erik XIV     såld på Holmbergs 70 (1906) med bl.a.

4 st Dalrar 1534-35

Åbo 4 Öre klipping 1556     möjligen samma som Lindberg 73

Ungersk Gyllen 1568

Johan III t.o.m. Karl X     såld på Holmbergs 98 (1913) med bl.a.

1/2 Portugalös 1576

Hertig Karls Daler 1594

Riksdaler 1633

Riksdaler 1653

42 stycken besittningdukater från Gustav II Adolf

Karl XII t.o.m. Oskar II     såld på Holmbergs 100 (1913) med bl.a.

11 stycken Ädelforsdukater

Karl XI     till George de Laval via Holmbergs Mynthandel i början av 1930-talet

Han behöll alltså Karl XI:s mynt livet ut och detta berodde naturligtvis på förteckningen över denne regents mynt som han börjat sammanställa. Som det nu var så hann han aldrig bli klar och i stället var det mynthandlaren Berta Holmberg som kompletterade och redigerade Bonniers manus samt gav ut boken 1931 på Norstedts förlag (!) och det är fortfarande det flitigast använda referensverket för denna period.