Kända samlingar – Bonde på Eriksberg

En bra historik över samlingen på Eriksberg finns att läsa i Bondes auktionkataloger, så här får det räcka med lite fakta om myntsamlingen och när den köptes.

Det var lite knappt 5000 mynt i samlingen, varav drygt 400 var medeltidsmynt och ca 600 var besittningsmynt. Tydligen samlade man på ALLT, alla årtal och alla varianter av alla valörer och man var nöjd med första bästa ex man hittade. Kvalitén spelade mindre roll, om nu det ordet ens fanns i ordlistan på Eriksberg. Faktum är att 60% av mynten såldes på Bondeauktionerna för mindre än 1000 kr/st (plus provision), alltså ganska vanliga mynt av medelmåttig kvalitet. Även om Bondes samling är mest känd för dom dyra och ibland unika mynten så var det ändå i den änden av skalan som samlingen var mest ofullständig. Exempelvis kan nämnas att 59 mynt betalades för över 100000 kr, vilket ju kan tyckas mycket, men med tanke på den tidsrymd under vilken Bondesamlingen insamlades på och på att Hagander hade 150 sådana mynt i samlingen så är det kanske ändå inte så imponerande.

I samlingen fanns det 326 guldmynt varav mer än hälften inköptes av Carl Gotthard Bonde under åren 1914-1930. Exakt hur många han egentligen köpte går inte att säga eftersom 129 guldmynt helt saknar uppgift om inköpsår. Endast 33 guldmynt har klara uppgifter om inköp före 1914.

Vad gäller kopparmynt och medeltidsmynt så är förhållandet i stort sett det omvända; ytterst få köptes in efter 1914.

Nedan en förteckning över viktiga händelser och kända köp i Bondesamlingens historia.David Gotthard Hildebrand (1761-1808)     * Förvärv av kapten Peter Schönströms samling inkl. myntskåp 1792     * Förvärv av Jonas Norns samling (3000 mynt) 1795     * Förvärv av ett stort antal ryska medaljer 1797     * Förvärv av Daniel Georg Neschers samling 1808Carl Karlsson Bonde dä (1786-1854)     * Neschers samling såld (dock ej 1/2 gyllen 1523 som blev kvar hos Bonde)     * Katalog över samlingarna upprättas (1830-talet)Carl Jevard Bonde (1813-1895)     * Samlingen vårdas och ställs ut i montrar     * En del ej specifierade köp görs till samlingenCarl Karlsson Bonde dy (1850-1913)     1897     * Bukowskis auktion 17/3: 3 kopparmynt (O.Hallborg)     * Holmbergs auktion 20/3: 4 medeltidsmynt och 6 1500-talsmynt     1898-1899     * Oldenburgs auktioner: 1 guldmynt, 7 medeltidsmynt, 4 silvermynt (1565-1609)     1910     * Appelgrens auktion 4: 4 kopparmynt (Axel Santesson)Carl Gotthard Bonde (1877-1937)     1914     * Carl Gotthards privata samling införlivas med Eriksbergs samling     * Holmbergs lagerlista 50:  1 guldmynt och 28 silvermynt     1915     * Holmbergs lagerlista 51:  21 silvermynt       * Holmbergs auktion 114:  5 silvermynt     1916     * Holmbergs lagerlista 52:  1 guldmynt och 1 silvermynt     * Holmbergs auktion 115:  16 silvermynt (C.J.Svensson)     * Holmbergs auktion 117:  1 silvermynt     * Appelgrens auktion 32:  6 silvermynt och 1 kopparmynt     * Appelgrens auktion 33:  5 silvermynt och 3 kopparmynt     * Appelgrens auktion 34:  5 silvermynt     * Privata köp:                60 guldmynt och 5 silvermynt     1917     * Holmbergs auktion 118:  1 silvermynt     * Holmbergs auktion 119:  2 silvermynt     * Appelgrens auktion 35:  1 guldmynt     * Appelgrens auktion 36:  1 guldmynt och 17 silvermynt     * Appelgrens auktion 37:  9 guld-, 49 silver- och 2 kopparmynt (Bergman)     * Appelgrens auktion 38:  6 guld-, 10 silver- och 1 kopparmynt (K.A.Walter)     * Appelgrens Mynthandel:  6 silvermynt     * Privata köp:                3 guldmynt, 15 silvermynt och 1 kopparmynt     1918     * Holmbergs lagerlista 53:  2 guldmynt     * Holmbergs auktion 120:  3 guldmynt och 12 silvermynt     * Appelgrens lagerlista 3:  4 silvermynt     * Appelgrens auktion 39:  4 guldmynt och 26 silvermynt (Israel Bergman)     * Appelgrens auktion 40:  9 silvermynt och 1 kopparmynt     * Appelgrens auktion 28-29/10:  6 guldmynt och 6 silvermynt (Israel Bergman)     * Conrad Quensels samling: 15 guldmynt och 30 silvermynt     * Privata köp:                2 guldmynt och 3 silvermynt     1919     * Holmbergs lagerlista 54:  1 silvermynt     * Appelgrens lagerlista 4:  2 guldmynt och 10 silvermynt     * Appelgrens mynthandel: 1 silvermynt     * Privata köp:                 3 guldmynt, 1 silvermynt och 1 kopparmynt     1920     * Appelgrens auktion 42:  4 guldmynt och 1 silvermynt     * A.Hess Mynthandel:      3 silvermynt  (P.Selmer)     * Privata köp:                3 guldmynt och 6 silvermynt     1921     * Holmbergs auktion 124:  1 guldmynt     * Privata köp:                 2 guldmynt     1922     * Stockholms Bokauktionskammare: 1 guldmynt (Löjtnant S.Wawrinsky)     1924     * Appelgrens auktion 48:  2 silvermynt     * Privata köp:                1 guldmynt     1925     * Appelgrens auktion 18/2: 1 silvermynt (C.J.Ljunggren)     * Appelgrens auktion 50:  2 silvermynt  (C.J.Ljunggren)     1926     * Bobergs auktion 3:       1 guldmynt     * Holmbergs auktion 136: 10 guldmynt och 1 silvermynt (J.Holmblom)     * Holmbergs lagerlista 55: 1 guldmynt     * Privata köp:                6 guldmynt och 5 silvermynt     1927     * Bobergs auktion 4:       1 silvermynt (Gustav Cavalli)     * Privata köp:                6 guldmynt och 4 silvermynt     1928     * Holmbergs auktion 143: 1 guldmynt     * Privata köp:                1 guldmynt     1930     * Bobergs auktion 17:      5 guldmynt och 2 silvermynt  (M.Andersson)     * Privata köp:                1 guldmynt     1935     * Appelgrens auktion 58:  4 silvermynt  (J.K.Stiernstedt)     * Appelgrens auktion 59:  1 silvermynt  (J.K.Stiernstedt)     * Adolf Hess, Luzern:       1 silvermynt    

Av rariteterna som är upptagna på Raritetssidan så hade Bonde en hel del, dock ej rekordmånga. Nedan listas antalet för varje regent.

Adolf Fredrik     39 rariteter av 67 möjliga

Gustav III     20 av 40

Gustav IV Adolf     14 av 24

Karl XIII     8 av 9 (endast kröningsmyntet 1809 med litet porträtt saknades)

Karl XIV Johan     28 av 45

Oscar I     2 av 9 (endast 4-dukaten 1846 och dukaten 1844 fanns)

Karl XV    4 av 7 (dom rara guldmynten saknades)