Kända samlingar – Berghman, Israel 1864-1945

Israel Berghman var en storsamlare som under 1900-talets första decennium byggde upp en av samtidens största privata samlingar. Stora delar av mynten kom från förvärv ur Burmesters, Berlins, Bonniers och Wedbergs samlingar. Av någon anledning sålde han 1913 sin enorma samling till Sven Svensson och mynten kom att utgöra en mycket betydande del av Svenssons samling. Redan året därpå (1914) var Berghman dock på plats som storköpare på A.Hess auktion innehållande första delen av L.E.Bruuns svenska samling. 

Berghman fortsätter sedan att bygga upp en andra samling lika förnämlig som den första. Bland dom stora inköpen kan nämnas R.Fryklövs och A.Lagermans samlingar samt Martin Anderssons kopparsamling. Om den sistnämnda skrev Appelgren att ” den var i fråga om sällsyntheter och vackra exemplar jämnställd med Cavallis”. Mest betydelsefullt var dock utan tvekan förvärvet av L.E.Bruuns samlings andra del. Den skulle ju också auktioneras ut av A.Hess men den auktionen fick ställas in p.g.a. starten av första världskriget och Berghman köpte samlingen direkt av Bruun 1918.

Det har spekulerats en hel del i varför Berghman sålde sin första samling och den allmänna teorin är att han drabbades av akuta ekonomiska problem och av den anledningen var tvungen att sälja. Möjligheten finns dock att han helt enkelt fick bra betalt. Ser man till hela Berghmans samlargärning så är han nästan mer känd för sina försäljningar än för sina köp och parallellerna med senare tiders C.O.Algård är tydliga. Det kan mycket väl vara så att han upptäckte att man kan göra pengar på sitt myntsamlande, vilket väl kanske inte var så vanligt på den tiden.

Under perioden 1914-1921 sålde Berghman mynt på åtminstone tre offentliga auktioner: Appelgren 37 (sept 1917), Appelgren 39 (jan 1918) samt en onumrerad Appelgrenauktion i oktober 1918. Den sistnämnda, som främst innehöll dubbletter uppkomna efter köpet av Bruuns samling, saknade tryckt katalog eftersom Berghman tyckte det blev för dyrt. I stället bjöds hugade spekulanter att efter intresse skriva av Appelgrens handskrivna orginal. Den enda som skrev av hela katalogen var Torsten Jakobsson från Borås och hans avskrift finns bevarad för eftervärlden. Orginalet är däremot försvunnet.

Berghmans samlargärning slutar 1921 när han säljer merparten av sin andra samling till mynthandlaren Jacques Schulman i Amsterdam som i sin tur säljer det mesta av den till amerikanen Virgil Brand. Närmare 30 år senare köper Gunnar Ekström tillbaka 1765 st av dessa mynt, men det är en annan historia. 

Ovanstående personteckning är till stor delen hämtad ur “Index över Gunnar Ekströms myntsamling” skriven av Magnus Wijk, och där finns även mer att läsa för den som är intresserad. 

Mynten nedan kan som synes spåras till Berghman tack vare anteckningar hos främst Carl-Gotthard Bonde, Gunnar Ekström och Sven Svensson. 

Adolf Fredrik

Dukat 1751                       Till Virgil Brand 1921 och till Ekström 1950

Dukat 1751 Östra Silverberget    Till Svensson 1913

Dukat 1752                       Till Brand 1921 och till Ekström 1950

Dukat 1753 Ädelfors          Till Brand 1921 och till Ekström 1950

Dukat 1754 Östra Silverberget     Till Brand 1921 och till Ekström 1950

Dukat 1771                       Till Brand 1921 och till Ekström 1950

Riksdaler 1761                  Till Brand 1921 och till Ekström 1950

Gustav III

Dukat 1771                       Till Virgil Brand 1921 och till Ekström 1950

Dukat 1774                       Till Virgil Brand 1921 och till Ekström 1950

Ädelforsdukat 1774           Till Virgil Brand 1921 och till Ekström 1950

Dukat 1776                       Till Virgil Brand 1921 och till Ekström 1950

Ädelforsdukat 1783           Till Virgil Brand 1921 och till Ekström 1950

Ädelforsdukat 1783           Appelgren auktion okt 1918 till Bonde

Dukat 1786                       Appelgren 37 (1917) till Bonde

Dukat 1787                       Till Virgil Brand 1921 och till Ekström 1950

Gustav IV Adolf

Ädelforsdukat 1796           Till Virgil Brand 1921 och till Ekström 1950

Ädelforsdukat 1796           Till Svensson (1913)

Dukat 1799                       Appelgren auktion okt 1918 till Bonde

Ädelforsdukat 1801           Till Virgil Brand 1921 och till Ekström 1950

Dukat 1804                       Appelgren 39 (1918) till Bonde

Karl XIII

Dukat 1815                       Appelgren 39 (1918) till Bonde

Riksdaler 1814 med NORR   Appelgren 37 (1917) till Bonde

1/6 Riksdaler 1809            Till Virgil Brand 1921 och till Ekström 1950

Karl XIV Johan

4 Dukat 1839                     Appelgren 37 (1917) till Bonde

2 Dukat 1836                     Till Virgil Brand 1921 och till Ekström 1950

2 Dukat 1839                     Appelgren 37 (1917) till Bonde

1 Dukat 1822                     Appelgren 39 (1918) till Bonde

1 Dukat 1832                     Appelgren 39 (1918) till Bonde

1 Dukat 1833                     Appelgren 37 (1917) till Bonde

1 Riksdaler 1819 med mm OL      Till Virgil Brand 1921 och till Ekström 1950

1 Riksdaler 1819 med mm OL          Appelgren 37 (1917) till Bonde

1 Riksdaler 1820 med stor bild        Appelgren 37 (1917) till Bonde

Oscar I

1 Riksdaler Specie/4 Riksdaler Riksmynt 1855     Till Sven Svensson 1913

Karl XV

1 Riksdaler Riksmynt 1862          Till Virgil Brand 1921 och till Ekström 1950

25 Öre 1862                              Till Virgil Brand 1921 och till Ekström 1950