Kända samlingar – Andersson Lorentz (1849-1920)

Lantbrukarsonen Adolf Lorentz Andersson var född och uppvuxen i Järtum utanför Göteborg. Efter skoltiden arbetade han för SJ under hela sitt verksamma liv tills han gick i pension 1910 och var under den tiden stationerad i Herrljunga, Göteborg, Sala och Karlstad. Gift 1896 med Cecilia Mathilda Gunnarsson med vilken han fick 3 barn. Efter Anderssons pensionering bosatte sig familjen i Jönköping.

Andersson hade nog aldrig blivit känd för eftervärlden om han inte skrivit en mycket trevlig uppsats om sitt myntsamlande. Denna avslöjar många intressanta förhållanden från den tiden, uppgifter om andra samlare, handlare med mera. Efter Anderssons död skänkte hans dotter uppsatsen till Kungliga Vitterhetsakademin, som fann den så intressant att de renskrev den. Enligt uppgift var detta ett mödosamt arbete, men väl värt besväret. Hela uppsatsen är skannad och inlagd nedan. Tyvärr är texten inte så tydlig på sina ställen, men med lite god vilja så går det att läsa.