Kända samlingar – Andersson, John Francis (1848-1927)

I Jämshög i västra Blekinge, bara några stenkast från Skånegränsen, föddes John Francis Andersson under enkla förhållanden. Efter en ytterst bristfällig skolgång och några år som vaktarpojke och pappersbruksarbetare bröt John Frans (som han hette då) 17 år gammal upp för att till fots ta sig till Hälsingborg och därifrån arbetade han sig över till Amerika. 1869 arbetade han vid ett stort brobygge i Omaha i Nebraska vid Missourifloden. Snart hade han avancerat till förman, och 1884 startade han tillsammans med en kompanjon brobyggnadsfirman Andersson & Barr i New York, ett företag som snart skulle bli världsberömt. Enligt uppgift lär John F. Andersson ha varit den förste i världen som vågade bygga tunnlar under vatten och under hans ledning byggdes tunnlar och broar i USA, Sydamerika, England och Australien. Således var Andersson ansvarig för tunneln under Hudsonfloden och för Hawkesburybron nära Sidney som med sina bropelare under vattenytan då saknade motsvarighet i världen. Hamnanläggningen vid Pearl Harbor är även det ett verk av samme man.

Det mesta gick Andersson väl i händerna och han satsade också på gruvdrift vid Santiago de Cuba och där tjänade han ihop en större förmögenhet. 1903 lånade han ut 5000 dollar till Ford Motor Co. i Detroit vilket ganska snart skulle förräntas till 15 miljoner dollar. Under åren 1915-1922 var han USA:s vice generalkonsul i Köpenhamn och under dessa år bodde han tidvis även i Djursholm och Båstad. 1922 återvände Andersson slutligen till Amerika där han bosatte sig i San Diego.

Sin svenska hembygd glömde han aldrig och blev känd för sina donationer och gåvor. Vid ett besök 1892 donerade han exempelvis 10000 kr till en fond vars ränta varje jul skulle delas ut till Jämshögs fattiga. I Båstad byggde han 1906 Buena Vista, en nästan slottsliknande byggnad på omkring 50 rum. Huset finns kvar än idag men ägs nu av en bostadsrättsförening som byggt om det till hyreshus.

Samlingarna

Andersson var en sällsynt ivrig samlare av allt från skalbaggar till stenåldersredskap. Det mesta av detta avyttrade han redan under sin livstid. Sin samling av indianska dansmasker skänkte han till Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm och han gav sin snäcksamling till Naturhistoriska Museet i Balboa. Det mesta, som konst, keramik, gamla vapen, sällsynta klockor med mera, såldes på auktioner i det egna hemmet i San Diego. Kanske för att den låg honom varmast om hjärtat behöll han dock sin myntsamling livet ut.

I numismatiska kretsar har J.F.Andersson länge varit bortglömd. Möjligen beror det på att det är tveksamt om han någonsin själv närvarade vid en svensk myntauktion. En ledtråd får man dock i vissa av Bukowskis auktionskataloger från slutet av 1800-talet. Samlare som deltog där kunde mot en extra avgift få köparnas namn inskrivna vid respektive auktionsnummer i sina kataloger. Där användes då ofta pseudonymen “Americanus” för storsamlare som inte själva kunde närvara och därför lämnat skriftliga bud. Hänsyftningen till “Amerika” berodde förmodligen på att köpare därifrån redan då ansågs vara särdeles penningstarka. Till förtret för proveniensforskare så gällde dock inte pseudonymen enbart för amerikaner eller ens för bara en köpare per auktion; det kunde mycket väl gälla för 3-4 samlare. Bukowskis sekreterare skrev dock in i varje katalog vilka köpare som fick dela på pseudonymen för varje auktion. Sålunda har H.Vogel, L-E.Bruun och G.Cavalli alla kallats för “Americanus” på Bokowskis auktioner. På denna lista kan man även hitta J.F.Andersson. “han som byggde Brooklynbron”. Exakt vilka mynt Andersson köpte på Bukowskis kan man inte säga, men det är ju i sig imponerande att han jämställdes med ovanstående namnkunniga herrar.  

Anderssons myntsamling såldes på B.Max Mehl Numismatist, Fort Worth, Texas, auktion 79 den 11 februari 1930. Den innehöll 1711 loter från hela världen, varav ca 730 med guldmynt. Den svenska delen bestod av 184 loter med 62 guldmynt, 487 silvermynt, 10 plåtmynt och 900 övriga kopparmynt. Den svenska samlingen är redovisad nedan.

Gustav Vasa

Daler 1543, 1544, 1545

16 Öre klipping 1556 (Åbo)     SM 232   XR

Erik XIV

16 Öre klipping 1564     SM 45

8 Öre klipping 1563     SM 51

Hertigarna Johan och Karl

4 Mark klipping 1568     SM 2

Johan III

Portugalös utan år     SM 2     XR     köpt på Bukowski 125 (1899)

3 Daler utan år     SM 18     XR

2 Daler utan år     SM 20

4 Mark klipping 1571     SM 121

2 Mark      ingick i lot, ej närmare beskriven

1/2 Öre     ingick i lot, förmodligen 5 ex, ej beskrivna

Sigismund

Daler     årtalet ej angivet

Hertig Karl

4 Mark klipping 1603     SM 19

Karl IX

16 Mark 1607     SM 6

6 Mark 1609     SM 10

1 Riksdaler 1610     SM 23

20 Mark 1606     SM 27

8 Mark 1608     SM 32

6 Mark 1609     SM 33

4 Mark 1606     SM 36 (2 varierade ex)

4 Mark 1607      SM 37

1 Mark 1606     SM 52

1/2 Mark 1606     SM 59

Gustav II Adolf

10 Mark klipping 1626     SM 8

1 Riksdaler 1615     SM 23 (2 varierade ex)

Kopparmynt av olika valörer (10 ex)

Besittningsmynt

nr 1024  Dukat 1632

Dukat 1633 (Erfurt)     SB 14

Dukat 1634 (Erfurt)     SB 16

nr 1027 Dukat utan år

nr 1028  Dukat 1634

nr 1029  Dukat 1634 (Osnabrück?)

1 Taler 1632 (Augsburg)     SB 8 (3 ex)

1 Taler 1632 (Würzburg)     SB 8 (2 ex med varierande storlek på årtalet)

1 Taler 1633 (Osnabrück)    SB 4d

Christina

1 Riksdaler 1639, 1640 (2 varierande ex), 1642, 1643, 1644

1 Öre (silver)     13 ex

Kopparmynt av olika valörer (7 ex)    

Besittningsmynt

Dukat 1645 (Erfurth)     SB 37

Dukat 1645 (Riga)     SB 39

Karl X Gustav

2 Mark 1657     SM 18     R

1 Öre 1654     2 varierande ex

1/4 Öre 1656, 1657, 1659

Karl XI

1/4 Dukat 1692    

8 Mark 1692, 1693, 1694

4 Mark 1688, 1693, 1694

2 Mark     2 ex, årtalen ej angivna

1 Mark     4 ex, årtalen ej angivna

2 Daler SM 1675 (plåt)

Kopparmynt av olika valörer (24 ex)

Fortsätt till nästa sida