Kända samlingar – Andersson, John Francis (forts)

Karl XII

Dukat 1718

2 st medaljer i guld

Riksdaler 1713 (2 ex), 1718

4 Caroliner 1718

2 Caroliner 1718

4 Mark 1705

2 Mark     5 ex, årtal ej angivna

1 Mark, 5 Öre, 1 Öre     lot med 24 ej specificerade mynt

1 Daler SM 1710, 1715 (plåtar)

1/6 Öre SM (4 ex)

Ulrika Eleonora

2 Dukater 1719

Dukat 1720

4 Mark 1720

2 Mark 1719

1 Mark 1720

4 Daler SM 1719 (plåt)

1/2 Daler SM 1720 (plåt)

1 Öre KM (24 ex)

Fredrik

Dukat 1738 (ostindiskt guld)

Dukat 1750 (ostindiskt guld)

1/2 Dukat 1736     endera fel årtal eller fel valör angivet i katalogen

1/2 Dukat 1738

1/4 Dukat 1730

2 Riksdaler 1727     förgylld åtsida     R

1 Riksdaler 1721 (jubileum), 1723, 1727 (dubbelporträtt), 1728, 1740, 1744, 1748

10 Öre, 5 Öre     lot med 10 ej specificerade mynt

2 Daler SM 1728 (plåt)

2 Daler SM 1750 (nerklippt plåt)

1/2 Daler SM 1750 (plåt)

Kopparmynt av olika valörer (42 ex)

Adolf Fredrik

1/2 Dukat 1755

1/4 Dukat 1755

1 Riksdaler 1753, 1768

3 Daler SM 1770

2 Daler SM 1770

8 Öre SM, 4 Öre SM, 10 Öre SM     lot med 12 ej specificerade mynt

2 Öre SM, 1 Öre SM, 1 Öre KM     lot med 25 ej specificerade mynt

Gustav III

Dukat 1776

Dukat 1777

1 Riksdaler/ 3 Daler SM 1773, 1776 (2 ex), 1777, 1781, 1782, 1790, 1791, 1792

2/3 Riksdaler     ej specificerat årtal

1/3 Riksdaler 1783, 1788

1/6 Riksdaler, 1/12 Riksdaler, 1/24 Riksdaler, Konungens begravning 1792     lot med 13 ej specificerade mynt

Kopparmynt (3 ex)     ej specificerat

Gustav IV Adolf

Dukat 1806

1 Riksdaler 1794, 1795, 1797, 1806,

1/6 riksdaler (8 ex)     lot med ej specificerade årtal

Kopparmynt av olika valörer (23 ex)     ej specificerat

Karl XIII

Dukat 1811

1 Riksdaler 1812, 1816

1/3-, 1/6-, 1/12-, 1/24 Riksdaler     lot med 8 ej specificerade mynt

Kopparmynt (5 ex)     ej specificerat

Karl XIV Johan

4 Dukater 1837

2 Dukater 1838

Dukat 1838

1 Riksdaler 1721 (2 jubileums ex), 1824

1/2, 1/4, 1/8, 1/12, 1/16 Riksdaler Specie 1830-1835     lot med 12 ej specificerade mynt

Kopparmynt 1819-1843 (46 ex)     ej specificerat

Oscar I

4 Dukater 1850

2 Dukater 1857

Dukat 1852

1 Riksdaler Specie 1845, 1848, 1850, 1851, 1852, 1854, 1855

1/16 Riksdaler Specie 1855

4 Riksdaler Riksmynt 1857, 1859

Ospecificerade mindre silvervalörer 1837-1859 (20 ex)

Koppar och bronsmynt (36 ex)     ej specificerat

Karl XV

Dukat 1865

Carolin 1868 (3 ex), 1869

4 Riksdaler Riksmynt 1862, 1863, 1864, 1869, 1870, 1871

2 Riksdaler Riksmynt, 1 Riksdaler Riksmynt, 50 Öre, 25 Öre, 10 Öre     lot med 10 ej specificerade mynt

Bronsmynt (19 ex)     ej specificerat

Oscar II

20 Kronor 1873, 1874, 1875, 1878, 1884, 1886, 1889, 1890, 1895, 1899

10 Kronor 1873, 1874, 1876, 1883, 1884, 1895, 1901

5 Kronor 1881, 1886, 1894, 1901

1 Riksdaler Riksmynt 1873

2 Kronor 1876-1907 (18 ex)     alla årtal

1 Krona 1875-1907 (19 ex)     alla med olika årtal

50 Öre 1875-1907 (12 ex)      alla med olika årtal

25 Öre 1874-1907 (19 ex)     alla med olika årtal

10 Öre 1872-1907 (22 ex)     alla med olika årtal

5, 2 och 1 Öre (87 ex)     alla med olika årtal

Gustav V

2 Kronor 1910-1915 (5 ex)     alla årtal

1 Krona 1910-1915 (5 ex)     alla årtal

50 Öre (3 ex)     olika årtal

25 Öre (4 ex)     olika årtal

10 Öre (4 ex)     olika årtal 

5, 2 och 1 Öre (12 ex)     alla med olika årtal

Övrigt

Martin Luther-mynt (medalj?)

4 medaljer (kastmynt?) från Gustav IV Adolf och Kark XIII

Silvermynt av låg kvalitet (78ex)

Kopia av Sturemarken

Loter med diverse mynt (532 ex)