Kända samlingar – Farouk, kung av Egypten (1920-1965)

Kung Farouks enorma myntsamling såldes vid myntauktion i Kairo 1954 på order av den egyptiska staten. Egypten hade tidigare utropats till republik. Auktionskatalogen utarbetades av Sotheby & Co, London. Samlingen bestod av en mängd mynt, medaljer och sedlar från hela världen. Auktionskatalogen utgjordes av 2798 nummer, varav de flesta var s.k. ”lots”, i vilka ingick många mynt, Som exempel kan nämnas, att i en lot ingick 11 000 objekt.De svenska mynten i denna jättelika samling såldes också på motsvarande sätt. Några exempel. Nr 1205 innehöll följande guldmynt: 4 dukater 1837, 2 dukater 1837, 1839. 1 duka 1830, 1833, 1834,1835, 1837, 1838, alla i hög kvalitet och kostade 190 pund, dvs. knappt 3000 kr. Köpare Bernth Ahlström och L-M. Björkquist.Lot nr 2517 omfattade 32 riksdalrar mellan 1721 och 1871 till ett sammanlagt pris av 135 pund, dvs. 2000 kr. Det kan ju nämnas, att de flesta var av mycket hög kvalité. Köpare var J. Pedersen i Borås. Vid auktionen kände Pedersen igen flera mynt, som han själv sålt till kung Farouk och andra mynt, som nått Farouk via USA och där påsatts femdubbelt pris.