Raritetssidan – Fredrik I – 4 Mark 1720

ex 1. 

kvalitet 01, “litet plantsfel”

Sannolikt ur Loheskatten, Gamla Stan (1937) –> M.C.Hirsch (1947) –> Gunnar Ekströms samling (1947-1987) –> Ahlström 35 (1987) –> Hirsch myntkonsortier (1987-1991) –>Stockholms Auktionsverk (mars 1991) –>?–> Ahlström 60 (1999) –> Nils J.Lindbergs samling (1999-2015) –> MISAB 15 (2015) –> Andreas Kaiser, Künkers ombud –>Künker 271 (2015) –>? 

Intressant nog så var kvalitetsbedömningen 01/0 på både Ahlström 60 och MISAB 15, men 01 på Ahlström 35. Plantsfelet går dock inte att ta miste på. (Foto MISAB 15)

ex 2. 

kvalitet 01, “obetydlig repa”

?–> Ahlström 7 (1974) –>?

(Foto Ahlström 7)

ex 3. 

kvalitet 01

Otto Smiths samling (-1935) –> Smiths arvingars samling (1935-1977) –> Ahlström 16 (1977) –>?

(Foto Ahlström 16)

ex 4. 

kvalitet 1+/01

?–> Kunsthallen auktion 444 –>?–> Ahlström 53 (1996) –>?

(Foto Ahlström 53)

ex 5. 

kvalitet 1+/01

?–> Svea 3 (1978) –> återrop –>?–> Ahlström 68:624 (2003) –> J.Pedersens Mynthandel –> Lennart Philipsons samling (2003-2016) –> Stacks Bowers & Ponterio auktion (januari 2016) –> J.O.B:s samling

(Foto Ahlström 68)

ex 6. 

kvalitet 1+/01, “litet randfel”

?–> Nordlinds auktion november 2011 –> Bengt Svenssons samling (2011-2020) –> MISAB webb 26 (maj 2020) –> spade 917

(Nordlinds foto)

ex 7.

?–> O.Karlssons samling

(Karlssons foto)

ex 8. 

kvalitet 1++

?–> Holmasto 131 (2015) –> Ottar Ertzeids samling (2015-2018) –> MISAB 28 (2018) –> Nilssons mh

(Foto Holmasto 131)

ex 9. 

kvalitet 1+

MC Hirsch lagerlista 36 (1963) –> Per Hellströms samling (1963-1989) –> i sonen Göran Hellströms ägo (1989-2000) –> Ahlström 62 (2000) –>?–> Ahlström 65 (2002) –>?–> Ahlström 68:625 (2003) –> Hans Hirsch som ombud –> Ingemar Mauritzons samling (2003-2005) –> Kristianstadortens NF:s auktion (15/10 2005) –> D.Carlbergs samling –> MISAB 16 (2015) –>?–> MISAB 21 (2017) –> Sandahls samling 

Fläcken framför kungens haka är ett tydligt kännetecken för detta ex. (Foto Ahlström 68)

ex 10. 

kvalitet 1+, “obetydliga repor”

?–> Ahlström 25 (1982) –> bordet –>?–> MISAB 5 (2011) –>?

(Foto MISAB 5)

ex 11. 

kvalitet 1+, “repor”

?–> Ahlström 40 (nov 1989) –>?–> Mynthuset 4 (mars 1991) –>?

Repan vid årtalets “20” är signifikant för detta ex. (Foto Ahlström 40)

ex 12. 

kvalitet 1+, “något korroderad, liten repa”

Conrad Quensels samling (-1918) –> samling Bonde på Ericsberg (1918-2009) –>Nordlinds auktion Bonde 5 (2009) –>?

(Bonde 5)

ex 13. 

kvalitet 1/1+, “repor”

?–> Hirsch 37 (1988) –>?–> Ahlström/Höilands auktion november 2006 –>?

(Foto Hirsch 37)

ex 14. 

kvalitet 1?/1)(1/1+, “repor, rengjord”

?–> MISABs webbauktion 1 (2016) –> spade 139 –>?

(MISABs foto)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Bukowski 13 (1884) –> Boivie –> Bukowski 24 (1886) –> Bukowski

ex. Bukowski 33 (1887) –> Bukowski

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85 (1893) –> Bukowski

ex. Levin –> Bukowski 88 (1894) –> Bukowski

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> “Americanus” Kan vara Bruuns ex

ex. Hjelm –> Bukowski 127 (1900) –> Burmeister –> Berghman –> Svensson –> SNF 138 (1998) –> Bohman kvalitet 1/1+

ex. Meissner –> Bukowski 159 (1904) –> Ståhl

ex. Bruun (-1918) –> Berghman

ex. Ivar Engström –> Appelgren 53 (1934)

ex. J.K.Stiernstedt –> Appelgren 59 (1935)

ex. Ahlströms lager 17 (1965) kvalitet 01/0

ex. Schmitz –> Kristianstads NF:s auktion 24/1 1976 –> Ingvar Nilsson kvalitet 6/7   Auktionen avsåg Karl-Erik Schmitz första samling. Myntet i fråga köptes av Ingvar Nilsson, som redan då var anställd av Schmitz. 

ex. Hirsch Myntkonsortier i Nordbanken –> Törngren (1993) –> Sandberg, Malmö

ex. Holmasto 59 (1996) kvalitet 1/1+ – 1+