Varianter till typ 9:4

Varianter till 2 Mark 1664 med harnesk och smal fältbindel upp mot vänster axel; lagerkrans med 14 blad; frånsida med mm IK och en romersk 2:a i valören. Sveakronorna utgörs av olika varianter av SM-bokens B-kronor.

A. Den speciella typ av SM-bokens krontyp B som Bonnier kallade “1664b”. Känns lättast igen på de dåligt utförda kronringarna. (Foto MISAB 6)

B. Mer gedigna sveakronor som Bonnier kallade 1664d. Dessutom en annan interpunktion kring valör och mm. (Foto MISAB 6)