Varianter till sm 104e med F-kronor

Varianter till 2 Mark 1664 med hel omskrift, porträtt med ornerat harnesk och en fältbindel som går upp mot höger axel; frånsida med mm IK och en romersk 2:a i valören. Sveakronorna utgörs av SM-bokens F-kronor. (Bon 135-137)

a. Bon 135. Krontypen som bilden visar finns inte avbildad i SM-boken, vilket nog beror på dess sällsynthet. I brist på alternativ så förs den ändå in bland F-kronorna.

b. Bon 136. Denna sveakrona passar bättre in på SM-bokens F-kronor. Avbildad i Bonniers bok under bon 133.

c. Bon 137. Här en tredje variant av F-kronor vilka har linjerade kronringar. (Foto Bonde 6)