Varianter till sm 104d med C-kronor

Varianter till 2 Mark 1664 med hel omskrift, porträtt med ornerat harnesk och en fältbindel som går upp mot höger axel; frånsida med mm IK och en romersk valör (II M). Sveakronorna utgörs av olika varianter av SM-bokens B-kronor. (Bon 125-130)

a. Bon 125 med 8 blad och 7 bär i kransen, 2 öglor och 2 bandändar i rosetten, 6 axelflikar. Frånsida med valörvariant “II: M:” och B-kronor med släta kronringar.

b. Bon 126. Som föregående, men valörvarianten “II. M:”. (Foto saknas)

c. Bon 127. Som “a” med krontyp B, men 9 små ringar i kronringarna och en stor ring i toppbladet. (Foto saknas)

d. Variant med 6 blad i kransen och sveakronor med 11 små ringar i vardera kronringen. Saknades i Bonniers samling. (Ahlströms foto)

e. Bon 128. Som “d” men endast 10 ringar i den nedersta sveakronan, fast det är fortfarande 11 i de båda övre. Man har alltså använt två olika kronpunsar på denna variant. (Foto saknas)

f. Som “d” men släta kronringar och valörvarianten “II. M:”. (Foto MISAB 2)

g. Som “d” men vertikala streck på kronringarna. Varianten saknades hos Bonnier. (Foto MISAB 8)

h. Bon 129. Ett något annorlunda porträtt där bland annat hårlocken över högra axeln saknas. Frånsida med slarvigt utförda sveakronor av B-typ. Förmodligen tillverkades punsen till dessa av samma gravör som också stod bakom de tidigare A-kronorna. (Foto MISAB 5)

i. Bon 130. Som “h”, men prydligare utförda sveakronor.

J. Återigen samma porträtt men en annan frånsida med andra sveakronor och annan interpunktion i valören. Saknades i Bonniers samling. (Foto Ahlström 7)

K. Här är det B-kronor med släta kronringar. (Oldcoins foto)

L. Åtsida som föregående men kronor som “g”. (Foto Ahlström 14)

m. Bon 145. Variant med 10 små ringar i kronringarna.

n. Bon 146. Åtsidan stampidentisk med “m”. Frånsidans sveakronor har kronringar med tätt ställda vertikala streck.