Varianter till typ 10:6

Varianter till 2 Mark 1664 med hel omskrift, porträtt med slätt harnesk och fältbindel som går upp mot höger axel. Vänstra axeln prydd med ringar. Frånsida med valören “II M”, mm IAK samt SM-bokens krontyp B. (bon 118-124)

a. Porträttbilden illustrerade bon 118 och Bonniers beskrivning i övrigt var följande: “Lagerkrans med 6 blad och 5 bär. Kanten av harnesket är över vänstra axeln och nedåt smyckad med en rad av 15 små ringar. 6 kluvna axelflikar. Omskriften slutar intill den översta av dessa)(Kronor av e-typ (sidobladen med kraftig mittpunkt): kronring med 2 parallella skenor.”

Sveakronorna av Bonniers e-typ finns inte avbildade vid detta nummer, men väl vid bon 147.

b. Bon 119 som enligt Bonnier ska vara som bon 118 men ha 12 ringar vid axeln, samt kronor av typ 1664d. Intressant med denna variant är att interpunktionen vid valören är kolon efter II men inget efter M (alltså II:M). Den valörvarianten fanns bara på detta enda nummer i Bonniers samling. Ska också sägas att bilden av åtsidan var i Bonniers bok lagd vid bon 118, men det var uppenbarligen fel; det var vid bon 119 den skulle ligga.

c. Bon 120. Ska ha 5 axelflikar varav den mellersta är kortast. Kronor som “b”.

d. Bon 121. Ska ha 12 ringar och 6 axelflikar. Kronor som “b” och “c”. (Foto saknas)

e. Bon 122. Åtsida stampidentisk med “a” (bon 118). Frånsida med Bonniers krontyp 1664b. (Foto Bonde 3)

f. Bon 123. I motsats till tidigare varianter så ska denna, förutom 2 bandändar, också ha 2 öglor i nacken. 6 blad och 5 bär i kransen. 5 fullt synliga axelflikar och en sjätte delvis synlig. Kronor av Bonniers typ 1664i.

g. Bon 124var. Bonnier visade inget porträtt för bon 123 och 124, men det ska förmodligen vara samma som på f ovan. De speciella sveakronorna med 7 små ringar i kronfodren, varav de tre mittersta lagda i pyramidform, fanns dock endast på bon 124. (Foto T.Scott)