Varianter till typ 10:15

Varianter till 2 Mark 1665 med hel omskrift, porträtt med slätt harnesk och fältbindel som går upp mot höger axel. Bård med blommor på axeln. Frånsida med valören “2 M”, mm IK samt SM-bokens krontyp B. (bon 156-157)

A. Bon 156. Åtsidan är densamma som för alla andra varianter av denna undertyp. Förmodligen gjordes det bara en stamp med dessa rosor på axeln. Frånsidan har den vanliga valörvarianten “2: M:” och mm I.K. Sveakronorna är lite otydliga, men kronfodret har tre ringar i mitten som är lagda som en pyramid. (Foto London Coin Cabinette)

B. Bon 157. Den enda noterbara skillnaden mot föregående variant är att kronringarna på denna har 7 små kors. (Foto MISAB 8)