Varianter till typ 10:11

Varianter till 2 Mark 1665 med hel omskrift, porträtt med slätt harnesk och fältbindel som går upp mot höger axel. Utan ringar vid axeln men med blomma på bröstet. Frånsida med valören “2 M”, mm IK samt SM-bokens krontyp B. (bon 153)

a. Åtsidan är inte riktigt samma som bon 153 (den återfinns på “b”) men frånsidan är utan tvekan den rätta. (Oldcoins foto)

b. Så här ska bon 153 se ut om man finner båda sidor på samma mynt. Åtsidan är lånad från ett mynt från 1664 (bon 139) som såldes på MISAB 8 och frånsidan är “Oldcoins” här ovan.