Varianter till typ 10:10

Varianter till 2 Mark 1664 med hel omskrift, porträtt med slätt harnesk och fältbindel som går upp mot höger axel. Utan ringar vid axeln men med blomma på bröstet. Frånsida med valören “2 M”, mm IK samt SM-bokens krontyp B. (bon 139 och 143-144)

a. Bon 139. Åtsidesvariant vars främsta kännetecken är att toppbäret sammanfaller med punkten efter CAROLVS. Tyvärr ingen bild på frånsidan men enligt beskrivningen så ska sveakronornas kronringar ha tätt ställda ringar. Mm IK och valören “2: M:”.

b. Bon 143. Porträtt med 6 blad och 5 bär, 2 öglor och 2 bandändar; frånsida med mm IK och valören “2: M”. Kronringar med 10 kulor.

c. Bon 144. Åtsidan stampidentisk med “b”. På frånsidan andra sveakronor och dessutom valören “2: M:”.

d. Saknades i Bonniers samling. Åtsidan stampidentisk med “a”. Frånsidan har dock andra sveakronor med tätt ställda vertikala streck. (Foto MISAB 8)

e. Bon 143var. Samma åtsida och samma sveakronor som på “b”, men valören är “2: M:”

f. Variant med ett porträtt som helt saknades i Bonniers samling. (Foto Ahlström 56)