Varianter till typ 41:9

2 Mark 1688 (bon 380-383)

a. Bon 380 med 5 punkter i omskriften och 1+3 harnesknitar. (Foto MISAB 27)

b. Bon 381 med 5 punkter i omskriften och 4+2 harnesknitar. (Foto saknas)

c. Bon 382 med 5 punkter i omskriften och 4+3 harnesknitar. Valören utan punkter. (Foto saknas)

d. Bon–. Som föregående men med punkter vid valören. (Foto MISAB 10)

e. Bon–. 5 punkter i omskriften och 3+1+3 harnesknitar. (Foto MISAB 16)

f. Bon 383 med 8 punkter i omskriften och 5+5 harnesknitar. (Foto MISAB 12)