Varianter till typ 41:8

2 Mark 1687 (bon 376-379)

a. Bon 376 med 5 punkter i omskriften och 3+3 harnesknitar. Punkter vid valören. (Foto saknas)

b. Bon 377 med 5 punkter i omskriften och 4+1+2 harnesknitar. Punkter vid valören. (Foto saknas)

c. Bon–. Åtsidan stampidentisk med B men frånsidan saknar som synes punkter vid valören. (Foto MISAB 27)

d. Bon 378. Åtsidan stampidentisk med A men frånsidan saknar punkter vid valören. (Foto MISAB 16)

e. Bon 379 med 8 punkter i omskriften och 6+5 harnesknitar. Punkter vid valören. (Foto saknas)