Varianter till typ 41:7

2 Mark 1686 (bon 370-375)

a. Bon 370 med 5 punkter i omskriften. Inga harnesknitar. (Foto saknas)

b. Bon 371 med 5 punkter i omskriften och 3+1 harnesknitar. 0,5 mm avstånd mellan de övre sveakronorna. (Foto MISAB 20)

c. Bon 372. Som föregående men sveakronorna når ihop. (Foto saknas)

d. Bon 373 med 5 punkter och 3+5 harnesknitar. De 5 nedre nitarna ser ut som ett enda sammanhängande kors. (Foto saknas)

e. Bon 374 med 8 punkter i omskriften men inga harnesknitar. (Foto MISAB 16)

f. Bon 375 med 8 punkter i omskriften och 6+5 harnesknitar. (Foto saknas)