Varianter till typ 41:3

2 Mark 1682 (bon 356-361)

a. Bon 356 med 5 punkter i omskriften och 3+1 harnesknitar. (Foto MISAB 13)

b. Bon 357 med 6 punkter i omskriften och 4+1 harnesknitar. (Foto Ahlström 26)

c. Bon 358 med 7 punkter i omskriften men inga harnesknitar. (Foto saknas)

d. Bon 359 med 8 punkter och 3+3 nitar. (Foto MISAB 10)

e. Bon 360 med 8 punkter och 7+1 nitar. (Foto saknas)

f. Bon 361 med 8 punkter och 6+3 nitar. (Foto MISAB 24)