Varianter till typ 41:17

2 Mark 1696 (bon 410-411)

a. Bon 410 med 3 punkter i omskriften och 3+2+3 harnesknitar. Flera av nitarna är svagpräglade på ovanstående mynt. (Foto MISAB 13)

b. Bon 411 med 5 punkter i omskriften och 3+1+3 harnesknitar. (Foto MISAB 10)