Varianter till typ 41:15

2 Mark 1694 (bon 402-407)

a. Bon 402 med 5 punkter i omskriften och 3+1+3 harnesknitar. (Foto MISAB 17)

b. Bon 403 med 6 punkter i omskriften och 3+1+3 harnesknitar. (Foto MISAB 13)

c. Bon 404 med 6 punkter i omskriften och 3+1+2 harnesknitar. (Foto MISAB 16)

d. Bon 405. Punkter och nitar som föregående, men smalare porträtt. (Foto saknas)

e. Bon 406. Punkter och nitar som B, men varierat porträtt. (Foto saknas)

f. Bon 407 med 8 punkter i omskriften och 5+5 harnesknitar. (Foto MISAB 27)