Varianter till typ 41:13

2 Mark 1692 (bon 395-397)

a. Bon 395 med 3+1+2 harnesknitar. (Foto MISAB 13)

b. Bon 396 med 3+1+3 harnesknitar. (Foto T.Scott)

c. Bon 397. Som föregående men med varierad frånsida. (Foto MISAB 10)