Varianter till typ 41:12

2 Mark 1691 (bon 391-394)

a. Bon 391 med 3+1+2 harnesknitar. (Foto MISAB 13)

b. Bon 392. Mycket lik föregående men varken åtsidor eller frånsidor är stampidentiska. (Foto MISAB 15)

c. Bon 393 med 3+1+3 harnesknitar. (Foto saknas)

d. Bon 394 med 3+1+4 harnesknitar. (Foto MISAB 20)