Varianter till typ 41:11

2 Mark 1690 (bon 389-390)

a. Bon 389. Mellanranden på bröstet enkel. (foto MISAB 10)

b. Bon 390. Mellanranden på bröstet dubbel. (Foto MISAB 13)