Varianter till typ 41:10

2 Mark 1689 (bon 384-388)

a. Bon 384 med 4 punkter i omskriften och 3+1+3 harnesknitar. (Foto saknas)

b. Bon 385 med 5 punkter i omskriften. Annars som a. (Foto MISAB 13)

c. Bon 386 med 5 punkter i omskriften och 3+1 harnesknitar. (Foto saknas)

d. Bon 387 med 5 punkter i omskriften och 3+3 harnesknitar. (Foto saknas)

e. Bon 388 med 6 punkter i omskriften och 3+1+3 harnesknitar. (Foto MISAB 16)