Varianter till typ 38:1

Mantel utan krage 1675 (bon 339-340)

a. Bon 339 utan punkter i omskriften men med 12 blad i kransen, 1 ögla och 2 bandändar i rosetten. (Foto Ahlström 63)

b. Bon 340 är mycket otydligt beskriven i Bonniers bok. Det enda konkreta är: “Mycket djupt veck på mantelparti över skuldrorna. Mm med bokstäverna tydligt skilda.” (Foto saknas)

c. Intressant variant som saknades i Bonniers samling. Om det var bon 340 så skulle nog det lilla AE i SVECIAE ha nämnts. Omskriften, om än inte porträttet, ser ut att vara likadan som på bon 346 (1677) och där nämndes det lilla AE. (Foto Ahlström 22)