Varianter till typ 35:3

Mantel med krage och krontyp F, 1675 (bon 334-338)

a. Bon 334 med 4 punkter i omskriften, 12 blad i kransen, 1 ögla och 2 bandändar i rosetten. (Foto Ahlström 52)

b. Bon 335 är mycket lik föregående men de översta bladen når nästan till pärlringen. (Foto Ahlström 27)

c. Bon 336 med 3 punkter, 12 blad, 1 ögla och 2 bandändar. Sveakronorna är av F-typ men har 8 ädelstenar i kronringarna. (Foto saknas)

d. Bon 336)(334. Beskrivningen av åtsidan samma som på c, och frånsidan är definitivt stampidentisk med a och b. (Foto MISAB 4)

e. Bon 337. Åtsidan som föregående men frånsidan har inga ädelstenar i kronringarna. (Foto saknas) 

f. Bon 338 med 3 punkter, 12 blad, 1 ögla och 2 bandändar. Frånsidan utan interpunktion. (Foto MISAB 13)